Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponEmail this to someone
دانشجویان ایرانی که ایران را به مقصد خارج از کشور ترک میکنند، عمدتا سر از کشورهای انگلیسی زبان در می آورند: خیلی آمار دقیقی از اینکه چرا این پدیده اتفاق میفتد ندارم اما حدس میزنم احتمالا به خاطر بحث زبان و همینطور رویکرد به نسبت دوستانه تر کشورهای انگلیسی زبان به خارجی هاست (نکته: این را اضافه کنم که بنا بر تجربه، در کشورهای غیرانگلیسی زبان، اگر زبانشان را حرف بزنید، قضیه کاملا متفاوت است). این آیتم را نوشتم به خاطر اینکه، خیلی اوقات، ایرانی های دنبال ادامه تحصیل، مدرسه های خوب کشورهای دیگر را دست کم میگیرند یا اطلاع کمتری در مورد انها دارند. یکی از این مدرسه ها IESE در اسپانیا است که من آن را به شدت توصیه میکنم. خیلی وقتها، چه در کار و چه در دوران تحصیل، خیلی از مطالعات موردی منتشره توسط این مدرسه بهره برده ام.

اخیرا یکی از این مطالعات موردی را داشتم میخوندم که راجع به شرکت مشاوره ای از اسپانیا است به نام Altair. این شرکت را از قضا یک سری از مشاوران سابق شرکت معروف AT Kearney حدود ١٠ سال پیش راه انداخته اند و در سال ٢٠٠٩ که اینجا در ینگه دنیا رکود اقتصادی گریبان همه را گرفته بود، کلی دچار مشکل شدند.

مدرسان مدرسه IESE راجع به چگونگی شکل گیری این شرکت در ابتدا اند مشکلات انها ٢ مطالعه موردی نوشته اند که اولا خیلی خواندنی هستند و هم اینکه راهنمای کاری خوبی میتوانند باشند برای اینکه کسانی که میخواهند شرکت مشاوره راه بندازند به چه چیزهایی باید دقت کنند.

لینک این مطالعات موردی را اینجا میگذارم و امیدوارم از خواندنشان لذت ببرید:
Altair (A): The Start of a Management Consulting Firm   , Altair (B): Resolutely Headed Toward the Future