Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on StumbleUponEmail this to someone

نوآوری در حوزه انرژی یکی از مسایلی است که بیل گیتس همیشه در مورد آن اشتیاق زیادی نشان می دهد. بنابراین جای تعجب نیست که می بینیم در آخرین نامه سالانه خود برای طرفدارانش که به همراه همسرش ملیندا گیتس آن را نوشته باز هم به این موضوع اشاره کرده است

اما چرا نوآوری انرژی مهم است؟ به زبان ساده هنوز بیش از یک میلیارد نفر در جاهایی مانند آفریقا از دسترسی به خدمات بهداشتی ، فن آوری ارتباطات مدرن و حتی نیازهای اساسی محروم هستند و برآورده کردن این نیازها در سالهای آینده انرژی نیاز دارد

اما روشهای فعلی تولید انرژی کلی دی اکسید کربن تولید می کنند که آن هم مشکل زاست. اما بیل گیتس ویدیو و فرمول جالبی برای درک و حل این معضل تهیه کرده که نگاه کردنش خالی از لطف نیست. لینک این ویدیو را در سایت انگلیسی ام گذشته ام که اینجا میتوانید ببینید

Photo credit: OnInnovation via Foter.com / CC BY-ND