این سوالی است که گهگاهی از خود من پرسیده شده و چندوقت پیش هم در یکی از گروه های اینترنتی که عضو آن هستم شخصی همین سوال را پرسیده بود و اعضای گروه علاقه زیادی به آن نشان دادند. خلاصه گفتگو بین کاربران این بود که گرچه در پایان کسی عدد دقیقی ارایه نکرد – انجام این امر امکان پذیر هم نیست – اما بعضی ها نکات جالبی بیان کردند که فکر کردم شاید به  درد شما هم بخورد.

از جمله این افراد شخصی بود به نام جیسون لمکین که مدیرعامل شرکتی است به نام اکوساین. جیسون عقیده اش این بود که به جای پرسیدن چنین سوالی که جواب دادنش شاید غیر ممکن باشد، بهتر است پرسید: بازگشت سرمایه یک شرکت نوپا چقدر باید باشد برای اینکه برای یک کارآفرین بیرزد که وارد گود شود؟

جیسون بر اساس تجربه اش معتقد بود که فرد کارآفرین بایستی حداقل ۵ تا ۱۰ برابر حقوق فعلی اش را بتواند در هر سال از شرکت نوپا درآورد تا شروع و ایجاد این شرکت کاری باشد که به زحماتش بیرزد.     برای مثال اگر حقوق فعلی شما سالی ۱۰ میلیون تومان است، بایستی قدر باشد هر سال حداقل از شرکتتان ۵۰ میلیون درآمد کسب کنید تا به زحمت این کار بیرزد.

حالا ممکن است شما بپرسید که این عدد ۵ از کجا درآمد؟ جیسون در محاسباتش فرض کرده بود که در سال اول شرکتهای نوپا معمولا درآمدی ندارند، سال دوم تا چهارم هم خیلی کم. تنها از سال پنجم است که شرکتها معمولا به بار می نشینند. به همین خاطر هم در سال پنجم بهتر است درآمد حداقل ۵ برابر درامد فعلی شما باشد که با فرض اینکه درآمد شما ثابت بماند، حداقل چیزی از دست نداده باشید.

شما نظرتان چیست؟

 

Photo credit: Vermin Inc / Foter / CC BY-NC-SA