گاه گاهی که با بعضی از کارآفرینان شرکتهای نوپا گپ می زنم، این نگرانی در آنها وجود دارد که آیا وجود رقبایی که از قبل در بازار حضور دارند به آنها و موفقیتشان صدمه می زند یا نه. ممکن است فکر کنید که چرا قبل از شروع شرکت به این مساله فکر نکرده اند: واقعیت قضیه این است که شناسایی تمامی رقبای عمده تا وقتی که شما به عنوان یک کارآفرین دست به کار شده و وارد گود شوید خیلی مشکل است. اما این که پس از راه اندازی شرکت متوجه شویم که رقبایی دربازار وجود دارند لزوما خبر بدی نیست.

 

اگر چنانچه شما وارد بازاری شوید که هیچ رقیبی در آن حضور ندارد این قضیه اتفاقا خیلی ریسکی است: اینبه این معنا است که یا قبلا افرادی وارد این کار شده و شکست خورده اند، و یا اینکه واقعا فرصتی در این فضای رقابتی وجود ندارد. کشت دانه یک کسب و کار جدید در نزدیک محلی که گیاهان – یا کسب و کارهای دیگری وجود دارند – احتمال شکوفایی بیشتری دارد تا کشت در یک صحرای برهوت.

 

نهایت قضیه این است که دراکثر مواقع شما با رقبایی مواجه خواهید بود: موفقیت در نهایت بر اساس ارایه راه حل بهتر در مقایسه با دیگران یا ارایه یک ارزش متفاوت به دست می اید و نه پرهیز از رویارویی. در زمان دانشجویی من گوگل توانست از یاهو پیشی بگیرد نه به این خاطر که به مقابله با یاهو پرداخت بلکه راه حل متفاوتی  به جای ایجاد دایرکتوری برای دسترسی به صفحات وب ارایه کرد: موتور جستجو.

 

بنابرین از وجود رقبا نگران نباشید: دل به دریا بزنید اما با یک مدل کسب و کاری متمایز.